You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

Algemene voorwaarden

De voorwaarden en het Privacy beleid hieronder geschreven zijn van toepassing op alle diensten van DressuurpaardTeKoop. Het is onze verantwoordelijkheid om uw privacy en gegevens aangeboden via DressuurpaardTeKoop te beschermen, maar wij kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor het privacybeleid en gegevensgebruik van andere websites of derden. Het is raadzaam deze pagina regelmatig te raadplegen aangezien er zich wijzigingen in deze privacyverklaring kunnen voortdoen.

Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Wanneer u zich aanmeldt voor één van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden vertrouwelijk behandeld en gebruikt om een dienst uit te kunnen voeren.

DressuurpaardTeKoop verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

DressuurpaardTeKoop behoudt zich het recht om handelszaken, accounts en/of aangeboden paarden te verwijderen indien deze niet in de lijn liggen met de doelstellingen van DressuurpaardTeKoop of gewoon niet relevant zijn en/of niet passen bij de website.


Privacy beleid


Bij het gebruik van onze websitediensten, vertrouwt u ons uw informatie toe. Dit privacybeleid is bedoeld om u te helpen begrijpen welke gegevens we verzamelen, waarom we deze verzamelen en wat we ermee doen. Wanneer u gegevens met ons deelt, kunnen wij onze dienstverlening nog beter voor u maken. We kunnen u bijvoorbeeld relevantere zoekresultaten en advertenties laten zien, u helpen met mensen in contact te komen of om het delen met anderen sneller en gemakkelijker te maken. Terwijl u onze services gebruikt, willen we dat u duidelijk weet hoe we informatie gebruiken en op welke manieren jij uw privacy kunt beschermen. Dit is belangrijk! We hopen dat u de tijd wilt nemen om het aandachtig te lezen. Vergeet niet dat u bedieningselementen kunt vinden om uw informatie te beheren en uw privacy en veiligheid te beschermen. We hebben geprobeerd het zo simpel mogelijk te houden.

DressuurpaardTeKoop houdt verzamelde gegevens bij van leden en handelzaken, met name accounts. Alle verzamelde gegevens van een account worden conform aan de GDPR (General Data Protection Regulation) regels bijgehouden door DressuurpaardTeKoop. Deze gegevens worden opgeslagen ter informatie en referentie naar de account. Door het aanvaarden van onze voorwaarden kunnen gegevens worden overgedragen aan personen die interesse hebben in aangeboden paarden of artikels. Onder opgeslagen gegevens verstaan wij: naam en voornaam, straat en huisnummer, postcode en gemeente, land, telefoonnummer, e-mail. De gegevens blijven bewaard voor onbepaalde duur.

Onze klanten hebben te allen tijde het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen, en om bezwaar te maken tegen de verwerking van dergelijke gegevens door een schriftelijk verzoek te richten. DressuurpaardTeKoop stelt alles in het werk om passende voorzorgsmaatregelen te nemen om de veiligheid en privacy van persoonlijke gegevens te waarborgen en om te voorkomen dat deze worden gewijzigd, beschadigd, vernietigd of geopend door onbevoegde derden. DressuurpaardTeKoop heeft echter geen controle over alle risico's die verband houden met het gebruik van internet en waarschuwt daarom de gebruikers van de site voor de mogelijke risico's die zijn verbonden aan de werking en het gebruik van internet. DressuurpaardTeKoop kan links bevatten naar andere websites of andere internetbronnen. Aangezien DressuurpaardTeKoop geen controle heeft over deze websites en externe bronnen, kan DressuurpaardTeKoop niet verantwoordelijk worden gehouden voor de levering of weergave van deze websites en externe bronnen, en kan het niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, advertenties, producten, diensten of enig ander materiaal beschikbaar op of van deze websites of externe bronnen.

Het is mogelijk je contactvoorkeuren te beheren en je kan aan- en afmelden voor e-mailabonnementen. U kan kiezen of je contactgegevens mogen gedeeld worden met onze partners. Deze keuzes zijn niet van toepassing op verplichte servicecommunicatie die deel uitmaakt van bepaalde van onze websiteservices.

We delen uw persoonlijke gegevens met uw toestemming om een dienst te verlenen die u hebt aangevraagd of geautoriseerd. We delen uw inhoud bijvoorbeeld met derden wanneer u ons vraagt ​​dit te doen. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als onderdeel van een zakelijke transactie, zoals een aan- of verkoop van een paard.